Fasadevask

I noen tilfeller er fasadevask nesten en naturlig del av det å vaske vinduene. Mange bygg har i dag fasader bestående av en blanding av glass og andre typer glatte flater, og vasker man det ene, bør man også tenke over hvorvidt man burde vaske det andre samtidig.

Selv om det alltid er hyggelig med en ren og pen fasade, dreier fasadevask seg om mye mer enn bare et estetisk utseende. Fasadevask er minst like mye en del av det regelmessige vedlikeholdet, og jevnlig fasadevask bidrar til å forebygge etablering av uønskede elementer som for eksempel mose og grønske som kan bli vanskelig å fjerne jo lenger det får lov å sitte på fasaden.

Dessuten bidrar store mengder nedbør, støv og luftforurensning til at fasaden over tid blir svært skitten, og i verste fall kan den få permanente skader som ikke kan repareres.

Romerike Vinduspuss utfører per i dag kun fasadevask av glatte overflater, og da vil vinduspuss naturlig nok være inkludert i dette.

Be om uforpliktende befaring og pristilbud i dag!