Koronainformasjon

VIKTIG INFO!

For å på best mulig måte etterkomme Folkehelseinstituttets råd om å unngå enhver kontakt mellom mennesker, har vi bestemt oss for å ikke utføre innvendig vinduspuss i eneboliger / leiligheter og / eller tett befolkede kontorbygg inntil videre.

Dette gjelder også i de tilfeller kunden(e) ikke selv er tilstede i lokalene / boligen.

Dette for å ivareta deres og ikke minst vår egen sikkerhet med tanke på potensiell smitte.

Vi håper på forståelse for dette, og understreker at vi fortsatt utfører utvendig vinduspuss, der det ikke er nødvendig med direkte kontakt mellom oss og dere som kunder.

Med vennlig hilsen, Dan Åsen Hansen, Romerike Vinduspuss