Om rentvannsystem

Romerike Vinduspuss bruker et Ionic rentvannsystem der dette er hensiktsmessig.

Begrunnelsen for dette er at rentvannsystemer er svært miljøvennlige (det brukes ingen form for kjemikalier), og ved hjelp av spesielle forlengerstenger kan vi utføre vinduspuss og fasadevask hele 12 meter over bakkeplan – helt uten bruk av stiger eller personløfter. Det samme gjelder persiennevask og solcellevask.

Dette er både praktisk, og ikke minst en langt tryggere løsning for den som skal utføre arbeidet.

Hva er så rentvann?

Rentvann er kort fortalt vann som er renset i et spesielt filter, slik at det er 100% rent og helt uten partikkelinnhold. Selv om Norge har blant det reneste vann i verden, inneholder vann fra springen likevel en viss mengde mineraler, salter og partikler, som ikke filtreres bort i vannverkenes systemer.

Disse partiklene legger seg på glasset som skitt og smuss, med mindre man fjerner det med eventuelt en nal, slik man gjør ved tradisjonell vinduspuss. Overflater vasket med rentvann vil ikke ha disse partiklene og resultatet vil være langt bedre enn ved tradisjonelle metoder.

Hva er fordelene?

Det er svært mange fordeler ved å bruke et rentvannsystem. Den største fordelen er det miljømessige aspektet, da det som tidligere nevnt er totalt kjemikaliefritt og tilfører ingen utslipp i naturen overhodet.

Dessuten er det hurtig, lydløst og lett å ha med seg. I motsetning til en personløfter som ofte krever mye plass, støyer og i verste fall kan ødelegge underlaget den står på, noe som ikke alltid er like populært hvis det er en flott opparbeidet plen i et borettslag. Dessuten må en personløfter transporteres, hvilket er et fordyrende element i arbeidet.

Er det noen ulemper?

I utgangspunktet er det ikke mange ulemper med et rentvannsystem, men det krever to ting for å brukes. Det må være tilgang til vann fra kran, og det bør være varmegrader.

Dette gjør selvfølgelig at det er noen steder det ikke kan brukes (mangler vann), og det er perioder i året som er utelukket for denne metoden.