Ozonbehandling

Plages du av vond lukt i bilen, båten, campingvognen eller i kjelleren?

Da kan en ozonbehandling være løsningen.

Ozon, O3, finnes naturlig rundt oss, og oppstår i hovedsak av elektriske utladninger i atmosfæren. Dette merkes spesielt når det tordner, og karakteriseres ved den friske lukten som oppstår etter blant annet lynnedslag. Kunstig fremstilling av ozon gjøres ved å tilføre spesielle elektrolytter høy spenning i en egen ozongenerator, og jo lenger denne prosessen pågår, jo høyere konsentrasjon av ozon får man.

Denne ozongassen har flere egenskaper som har vist seg nyttige til en rekke ting. Blant annet fjerning av vond lukt, da gassen er svært giftig  ved høye konsentrasjoner, og følgelig dreper alle levende organismer den kommer i kontakt. Da vond lukt ofte er forårsaket av mikroorganismer og bakterier som nedbryter en eller annen form for organisk materiale (døde dyr og insekter, muggsopp eller annet), vil ozongassen effektivt fjerne disse og etterlate rommet den er brukt i desinfisert, og med ren og frisk luft.

Ozon har også vist seg svært effektiv ved skadedyrbekjempelse mot for eksempel skabb, lus, veggedyr, og under de rette forutsetningene også SARS-CoV-2.

Ozon er en kjemisk aktiv gass med kort halveringstid, hvilket betyr den nedbrytes hurtig, og allerede etter et par timer forsvinner den.

Romerike Vinduspuss bruker en Ozone Generator Extreme 2.0 (HE-154A) som kan levere inntil 14/g ozon, noe som er kraftig nok til å desinfisere et helt hus med en enkelt behandling.

I mindre områder som for eksempel en bil eller campingvogn holder det som regel med en enkelt behandling, gjerne med en varighet på mellom 15 og 45 minutter. Jo større volum, jo lengre behandling.

Dreier det seg om hele boliger, eller kjellere med markant lukt, kan en behandling vare opp til to timer, i verste fall må det to behandlinger til før luktproblemet forsvinner helt.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du skulle ha spørsmål rundt dette, eller på annen måte ønsker mer informasjon om hva en ozonbehandling kan gjøre for deg.