Våre priser

Vi får naturlig nok en del forespørsler om hva en vinduspuss egentlig vil koste, noe som ikke alltid er like enkelt å ha noe standardsvar på.

Eksempelvis er det stor forskjell på om det er et lite vindue i fjerde etasje som må tas utenfra, eller om det er et stuevindue på bakkeplan. Har vinduene sprosser som skal demonteres, kan de snus og tas innefra, eller står det en stor hekk i veien? Er det spesialglass som krever spesialbehandling, skal det skrapes, eller trenger vi stige for å komme til?

Alt dette gjør det vanskelig å operere med en fast pris som kan dekke alt.

Derfor har vi i Romerike Vinduspuss valgt å rett og slett heller komme ut på befaring, gratis, og så gir vi et uforpliktende pristilbud basert på vår erfaring vedrørende hvor lang tid en vinduspuss vil ta og hva som vil kreves av utstyr. Dette har vist seg å være den mest fornuftige fremgangsmåten i forhold til så riktig prissetting som mulig, slik at du som kunde alltid er sikret best mulig pris og betingelser.

Dette gjelder selvfølgelig både private og bedrifter, og vi utfører all befaring utenfra, så det er ikke nødvendig å være tilstede når vi kommer.

Ta gjerne kontakt allerede i dag, så finner vi en tid som passer for befaring.