Solcellevask

Solcellepaneler er avhengige av sol for å virke, og jo renere de er, jo bedre virker de.

Derfor bidrar regelmessig renhold av solcellepanelene til at disse fungerer optimalt, og ettersom solcellepanelene ofte består av en glassflate kan denne enkelt og effektivt rengjøres på samme måte som en ordinær vindusrute.

Romerike Vinduspuss tilbyr derfor skånsom og kjemikaliefri rengjøring av solcellepaneler, slik at de holdes fri for pollen, støv og andre forurensninger som kan legge seg som et belegg på dem, og dermed hindre optimal ytelse.

En undersøkelse har vist at skitne solceller kan miste så mye som 25% av opprinnelig kapasitet, dersom de ikke holdes rene til enhver tid.